PTSM Oddział w Krośnie zaprasza na organizowane w 2024 roku KURSY:

- kierowników wypoczynku

- wychowawców wypoczynku

- kierowników wycieczek szkolnych

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XLV Wojewódzkim Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach z zakończeniem w LESKU.

 • wyniki organizowanych konkursów

 • regulamin i program Zlotu

 • karta zgłoszenia udziału w Zlocie

 • oświadczenie uczestnika

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XVII Rajdzie "Śladami Jana Pawła II po ziemi krośnieńskiej" z zakończeniem w Dukli, który odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku.

 •  regulamin Rajdu

 • karta zgłoszenia do udziału w Rajdzie

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  Oddział w Krośnie i Szkolne Koło PTSM "Beskid" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych Miasta Krosna do udziału w dochodzącym obozie krajoznawczo - turystycznym organizowanym w dniach 26.06 - 07.07.2023 roku. Szczegółowe założenia organizacyjne i program obozu znajdują się w załączonych  dokumentach:

 • założenia organizacyjno - programowe obozu KT,

 • plakat.

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do udziału w XXV Rajdzie "Śladami Janka Wędrowniczka" w dniu 07 czerwca 2023 r. w Bieszczadach;

 • regulamin rajdu,

 • karta zgłoszenia udziału w rajdzie,

 • plakat.

PTSM Oddział w Krośnie i SK PTSM "Beskid" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie zapraszają dzieci i młodzież z klas IV - VIII do udziału w XXXVI Rajdzie "Śladami Historii i Legend" w dniu 25 kwietnia 2023 r

 • regulamin rajdu

 • karta zgłoszenia udziału w rajdzie

 • plakat

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza dzieci i młodzież z klas III - VIII szkół podstawowych do udziału w XVI Rajdzie "Śladami Jana Pawła II po ziemi krośnieńskiej" z zakończeniem w Foluszu, który odbędzie się w dniu 21.10.2022 r.

 • regulamin Rajdu

 • karta zgłoszenia udziału w Rajdzie

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza dzieci i młodzież z klas IV - VIII szkół podstawowych i placówek do udziału w XLIV Wojewódzkim Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach z zakończeniem w Lesku

 • wyniki organizowanych konkursów

 • regulamin i program Zlotu

 • karta zgłoszenia udziału w Zlocie

 • oświadczenie uczestnika

Oddział PTSM w Krośnie zaprasza dzieci z klas I - III szkół podstawowych do udziału w XXIV Rajdzie "Śladami Janka Wędrowniczka" w dniu 03.06.2022 r.

 • regulamin Rajdu

 • karta zgłoszenia udziału w Rajdzie

PTSM Oddział w Krośnie i SK PTSM "Beskid" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie zapraszają dzieci i młodzież z klas IV - VIII do udziału w XXXV Rajdzie "Śladami Historii i Legend" w dniu 29 kwietnia 2022 r.

 • regulamin Rajdu

 • karta zgłoszenia udziału w Rajdzie

Strony

Subskrybuj PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS