Kalendarium

 

 

DATA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA w HISTORII ODDZIAŁU PTSM

 w KROŚNIE

21.09.1975 r.

Zebranie organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Krośnie; w skład Zarządu zostali wybrani: Prezes Jan Szwast, wiceprezesi Tadeusz Basak i Jan Dobrowolski, sekretarz Helena Habrat, skarbnik Witold Menet,  kierownikiem biura został Jan Barut (od 15.11.1975 r.);

02 – 03.10.1976 r.

I Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku; w Zlocie uczestniczyło 320 młodzieży z 13 szkół woj. krośnieńskiego;

22 – 23 05.1976 r.

Zorganizowano pierwszy kurs dla kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych w całorocznym schronisku w Barwinku;

09.01.1977 r.

I Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zorganizowano w Iwoniczu Zdr., w skład Prezydium Zarządu weszli: Prezes Jan Szwast, wiceprezesi Tadeusz Basak i Jan Dobrowolski, sekretarz Helena Habrat, skarbnik Witold Menet, Władysława Korzeniowska i Jan Barut – członkowie;

05 – 09.07.1978 r.

Oddział Wojewódzki PTSM w Krośnie jest organizatorem IX Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży PTSM w Lesku (uczestniczyło 1200 osób z 49 województw);

05.10.1980 r.

II Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – do nowych władz zostali wybrani: Prezes Jan Szwast, wiceprezesi Tadeusz Basak i Andrzej Prugar, sekretarz Jan Barut, kier. biura została Grażyna Zagórska;

18-19.10.1980 r.

zorganizowano V Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Brzozowie; uczestniczyło 290 młodzieży z 19 szkół woj. krośnieńskiego;

31.12.1980 r.

 

Na koniec 1980 roku Oddział PTSM w Krośnie posiada: 62 szkolne SM (2 całoroczne w Barwinku i Bóbrce k/Krosna) dysponujące 1 855 m. n., 9 tras typowych dla obozów wędrownych (w latach 1977 – 1980 z tras skorzystało  807 obozów wędrownych, najwięcej w 1979 r. – 229), 28 kół PTSM zrzeszających 5 006 członków. 50% schronisk w woj. krośnieńskim w latach 1976 – 79 osiąga wskaźnik obłożenia ponad 70%. Najwyższe wskaźniki wykorzystania szkolnych schronisk młodzieżowych odnotowano w 1977 roku – 89% i 1980 roku – 85%;

 

13.12.1981 r.

Wprowadzenie stanu wojennego  w Polsce. Decyzją władz wojewódzkich zabrano sprzęt z 5 nowych schronisk, który został zdewastowany. Zawieszono trasę typową nr 9  na Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim;

1981 – 1985 r.

Po raz pierwszy podjęto wśród młodzieży akcję szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki na obozach wędrownych w Bieszczadach, Pieninach, Karkonoszach i Tatrach;

03-06.10.1985 r.

X Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 548 młodzieży z 38 szkół woj. krośnieńskiego;

31.12.1985 r.

 

 

Na koniec 1985 r. O/PTSM w Krośnie posiada: 61 szkolnych SM (4 całoroczne: Biecz, Bóbrka k/Krosna, Jabłonki, Liskowate) z 1 905 m. n., 8 tras typowych dla obozów wędrownych (w latach 1981 – 1985 z tras skorzystało 700 obozów wędrownych, najwięcej w 1985 r. – 164), 29 kół PTSM zrzeszających 5 042 członków. SSM udzieliły 219 887 noclegów. Średnie obłożenie SSM w 1985 r. – 74%;

02.03.1986 r.

III Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, wybrano nowe  Prezydium  Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie; Prezes Tadeusz Basak, wiceprezesi Zbigniew Staruchowicz i Tadeusz Komar, sekretarz Jan Barut, skarbnik Zuzanna Szpyrka;

01.06.1987 r.

SK PTSM przy SP nr 10 w Krośnie (opiekun – Helena Habrat) podejmuje organizację I Rajdu Śladami Historii i Legend;

1988 r.

Koło PTSM przy PDDz w Wolicy organizuje I Wojewódzki Turniej Turystyczno – Krajoznawczy Domów Dziecka (Bogdan Nakonieczny);

zima 1990 r.

Koła PTSM organizują pierwsze zimowe obozy narciarskie (SK PTSM

„Beskid” op. Helena Habrat i SK PTSM Elektron op. Wiesław Such);

11.10.1990 r.

IV Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze: na kadencję 1991 – 95 wybrano Prezydium Zarządu w składzie; Prezes Jan Barut, wiceprezes Józef Sobczyk, sekretarz Stanisław Buczek, skarbnik Zuzanna Szpyrka;

1990 r.

Zorganizowano konkurs na znaki graficzne dla SSM.  W wyniku konkursu wybrano dla wszystkich schronisk odpowiednie logo i opublikowano je w ulotce informacyjnej „SSM w woj. krośnieńskim. Wszystkie schroniska otrzymały pieczątki okolicznościowe;

31.12.1990 r.

 

 

Na koniec III kadencji działalności, Oddział PTSM w Krośnie posiada: 60 szkolnych SM (6 całorocznych: Biecz, Bóbrka k/Krosna, Górzanka, Jabłonki, Liskowate, Lesko) z 1 949 m. n., 9 tras typowych PTSM (w latach 1986 – 1990 z tras skorzystało  892 obozy wędrowne, najwięcej w 1988 r. – 222), 58 kół PTSM  (7 115 członków). SSM udzieliły 266 055 noclegów. Średnie obłożenie SSM – 47%;

23-25.05.1991 r.

Zorganizowano XV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Krośnie; uczestniczyło 192 młodzieży z 15 szkół woj. krośnieńskiego;

1992 r.

Szkolne Koło PTSM przy SP w Głojscach podejmuje organizację I Zlot Dukielski – opiekun Jan Drajewicz;

1993 r.

Zorganizowano we współpracy z Radą Miasta Krosna cykl wycieczek turystyki kwalifikowanej w regionie Pogórza i Beskidu Niskiego;

- kierownikiem biura ZOW PTSM w Krośnie została Teresa Szewczyk;

- zorganizowano pierwsze szkolenie ekologiczne na obozach wędrownych i imprezach krajoznawczo - turystycznych;

 

 

 

1994 r.

 Kolejne Szkolne Koła PTSM podejmują się organizacji regionalnych imprez krajoznawczo – turystycznych dla dzieci i młodzieży:

1) SK PTSM przy SP w Jedliczu – I Regionalny Zlot Kół PTSM Szkół Podstawowych – opiekun Roman Kopeć,

2) Koło PTSM przy SP w Grabownicy – Rajd Ścieżkami Grabownicy,

3) SK PTSM przy SP nr 1 w Lesku – I Rajd „Śladami Wincentego Pola” – opiekun Henryk Barański,

Oddział PTSM w Krośnie organizuje I Giełdę Piosenki Turystycznej w Bieczu (z inicjatywy ucznia Grzegorza Głowackiego z I LO w Krośnie);

1994 – 1998 r.

Zorganizowano dla nauczycieli cykl szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych (Bieszczady (Wetlina), Beskid Niski (Biecz), Sudety, Gorce i Tatry);

1995 r.

Opracowany został informator SSM woj. krośnieńskiego – St. Buczek;

Koło PTSM przy SOSW w Krośnie - organizuje I Rajd Śladami Parków

i Rezerwatów – opiekun Joanna Pachana;

31.12.1995 r.

 

 

Na zakończenie IV kadencji, Oddział PTSM w Krośnie posiada: 37 szkolnych SM (5 całorocznych: Biecz, Górzanka, Jabłonki, Lesko, Wetlina) z 1272 m. n., 7 tras typowych (w latach 1991 – 1995 z tras skorzystało 588 obozów wędrownych), 49 kół PTSM,  2 328 członków. SSM udzieliły 251 150 noclegów. Średnie obłożenie SSM – 33%;

20.04.1996 r.

Odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, wybrano nowe władze: Prezes Jan  Barut, wiceprezesi Helena Habrat i Tadeusz Basak, sekretarz Teresa Szewczyk, skarbnik Zuzanna Szpyrka;

1996 r.

1) Szkolenie opiekunów SK PTSM w Wetlinie,

2) I Rajd SK PTSM Między-Zdroje – organizację imprezy podejmują: SK PTSM przy SP w Bziance – opiekun Andrzej Borek, Koło PTSM przy SP w Iwoniczu Zdroju – opiekun Krzysztof Maciejewski;

02 - 05.10.1996 r.

Zorganizowano XX Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 487 młodzieży z 45 szkół woj. krośnieńskiego;

01 - 04.10.1997 r.

XXI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM – odbył się ostatni Zlot, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozpoczęto również kontynuację organizacji tej imprezy z wędrówką przedzlotową tylko w Bieszczadach, z zakończeniem w Lesku;

 

 

 

 

 

1997 r.

Szkolenie opiekunów SK PTSM w Bieszczadach (Muczne) nadające uprawnienia: kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych oraz kierowników placówek wypoczynku;

Kolejne koła PTSM podejmują organizację regionalnych imprez krajoznawczo turystycznych:

1) SK PTSM przy SP nr 2 w Bieczu - I Rajd „Beskidzka Wiosna” – opiekun Jadwiga Nowak,

2) SK PTSM przy ZSB w Brzozowie – I Jesienny Rajd Szkół Średnich – opiekun Marian Soczek,

3) SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy – I Rajd „Śladami Historii” – opiekun Halina Soczek;

styczeń 1998 r.

 

 

Rozpoczęto przygotowania do organizacji XXIX Centralnego Szkoleniowego Zlotu Młodzieży PTSM: opracowano program, trasy przedzlotowych wędrówek, opisy tras zlotowych, zarezerwowano SSM;

 

maj 1998 r.

 

Koło PTSM przy SP nr 9 w Krośnie podejmuje organizację imprezy dla najmłodszych dzieci szkół podstawowych (klasy I – III) I Rajdu „Śladami Janka Wędrowniczka” – opiekun Agata Kramarczyk;

20 – 30.06.1998 r.

Oddział Wojewódzki PTSM w Krośnie organizuje XXIX Centralny Szkoleniowy Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach pod hasłem „Bieszczady Światowy Rezerwat Biosfery – Karpaty Wschodnie” z zakończeniem w Lesku. W Zlocie uczestniczyło 327 młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z 30 województw;

 

29.09-03.10.1998 r.

Z uwagi na organizację w 1998 roku imprezy ogólnopolskiej, połączono organizację VII Wojewódzkiego Zlotu Dukielskiego w Beskidzie Niskim z Wojewódzkim Zlotem Młodzieży PTSM. W imprezie brało udział 345 uczestników ze szkół podstawowych;

1999 r.

Szkolenie opiekunów SK PTSM w Beskidzie Śląskim i Żywieckim na uprawnienia  kierowników placówek wypoczynku;

26.02.1999 r.

Podczas zebrania delegatów O/PTSM w Krośnie odbyło się przekształcenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Zarząd Oddziału;

30.04.1999 r.

Zarząd Główny PTSM powierza Oddziałowi PTSM w Krośnie pełnienie zadań oddziału wiodącego na terenie woj. podkarpackiego do czasu powołania Zarządu Okręgu;

11 – 12.05.2000 r.

V Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM „Między-Zdroje” SK PTSM przy Gimnazjum w Iwoniczu Zdr., SK PTSM przy SP w Bziance;

03 – 05.11.2000 r.

Szkolenie opiekunów SK PTSM w Wetlinie;

15. 12. 2000 r.

Narada szkoleniowa z dyrektorami SSM oraz uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie z okazji 25 Lat Oddziału;

31.12.2000 r.

 

 

Na koniec 2000 roku (zakończenie V kadencji), O/PTSM w Krośnie posiada: 34 szkolne SM (6 całorocznych: Dukla, Górzanka, Jabłonki, Kalnica, Wetlina i Lesko) z 1 134 m. n., 5 tras typowych dla obozów wędrownych (w latach 1995 – 2000 z tras skorzystało 522 obozy wędrowne. 61 kół PTSM zrzeszających 1 888 członków. Schroniska udzieliły 276 566 noclegów. Średnie obłożenie SSM – 34,7%;

06 - 07.04.2001 r.

VII Giełda Piosenki Turystycznej w Dukli, impreza zorganizowana w ramach sztafety „EURORANDO 2001”;

19 – 21.04.2001 r.

V Zlot PTSM „Beskidzka Wiosna” – SK PTSM „Włóczykij” przy SP nr 2 w Bieczu;

25 – 26.05.2001 r.

V Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 Przysietnica;

28.05–02.06.2001 r.

X Jubileuszowy & I Euroregionalny Zlot Dukielski – SK PTSM „Panda” przy ZSP w Głojscach – Jan Drajewicz;

VII – VIII 2001 r.

Obozy wędrowne i krajoznawcze organizują SK PTSM: Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, Gimnazjum nr 2 w Krośnie, KH ZHP w Lesku, Gimnazjum w Jedliczu, SK PTSM „Beskid” przy SP nr 10 w Krośnie;

15.09.2001 r.

Iwonicz Zdrój – VI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Zarządu Oddziału, wybrano nowe władze: prezes Jan  Barut, wiceprezes Helena Habrat, sekretarz Teresa Szewczyk, skarbnik Stefania Szarek;

27-29.09.2001 r.

V Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy ZSB i ZSE w Brzozowie;

25 – 28.10.2001 r.

Szkoleniowy wyjazd studyjny dla opiekunów SKKT i SK PTSM (Tatrzańska Strba – Słowacja );

IX – XI.2001 r.

 

Wdrożenie pierwszej strony internetowej Oddziału PTSM w Krośnie – Bernadetta i Waldemar Czado, SK PTSM przy ZS w Posadzie Górnej;

18.02.2002 r.

Narada dyrektorów i kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych – podsumowanie sezonu turystycznego 2001;

17 - 18.05.2002 r.

Zorganizowano eliminacje wojewódzkie XXX OMTTK w Lesku;

05.06.2002 r.

Szkoleniowa narada dyrektorów SSM – przygotowanie do sezonu;

07.06.2002 r.

V Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” -  SK PTSM przy SP nr 1 i SKKT przy SP nr 3 w Krośnie;

11 - 13.06.2002 r.

Wycieczka krajoznawcza na Słowację dla SK PTSM w Jodłowej;

12 – 13.06.2002 r.

V Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy;

07 - 08.2002 r.

 

VII – VIII

1) XXIII Centralny Zlot PTSM Ustroń Jaszowiec – uczestniczy SK PTSM przy LO w Lesku – opiekun Dorota Białogłowicz,

2) Obozy letnie organizują; SK PTSM: „Beskid”- SP 10, Gimnazjum Jasienica Rosielna, ZSP Posada Górna, LO Lesko, Oratorium Twój Dom;

02 - 05.10.2002 r.

Zorganizowano XXV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 320 młodzieży z 26 szkół;

24 - 27.10.2002 r.

Szkolenie dla nauczycieli liderów szkolnej działalności krajoznawczo  turystycznej i opiekunów SK PTSM w Przemyślu i na terenie zachodniej Ukrainy (Bieszczady Wschodnie, Beskidy Skolskie, Lwów, Sławsko, Truskavec, Drohobycz, Sambor);

27.02.2003 r.

Narada szkoleniowa dla dyrektorów i kierowników SSM;

26 - 31.05.2003 r.

Wycieczka dla SK PTSM przy Gimnazjum w Jodłowej – Trójmiasto;

16 – 17.05.2003 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXI OMTTK w SSM Lesko;

22 – 24.05.2003 r.

X Wojewódzki Zlot „Śladami Wincentego Pola” – SK PTSM przy SP nr 1 w Lesku;

11.06.2003 r.

Narada szkoleniowa dla dyrektorów i kierowników schronisk;

 

23-26.10.2003 r.

 

Słowacja – Mała Fatra, szkoleniowy wyjazd dla opiekunów SK PTSM;

06-07.02.2004 r.

12-13.03.2004 r.

XV Wojewódzki Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”  - Koło PTSM przy SP w Stefkowej i Gimnazjum w Olszanicy;

04.03.2004 r.

Narada szkoleniowa dla dyrektorów/kierowników SSM;

16 -17.04.2004 r.

X Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla;

21 - 22.05.2004 r.

Eliminacje Wojewódzkie XXXII OMTTK w Lesku;

21 – 24.10.2004 r.

Mała Fatra Luciańska - szkoleniowy wyjazd studyjny dla nauczycieli opiekunów SK PTSM;

 

 

2004 r.

 

Oddział PTSM w Krośnie podpisuje porozumienia o współpracy z JST (gminnymi i powiatowymi), które w latach 1992 – 1999 stały się ustawowo organami prowadzącymi szkolne schroniska młodzieżowe na obszarze dawnego woj. krośnieńskiego (z wyłączeniem Gminy Biecz). Powyższe porozumienia sankcjonują udzielanie zniżek (20%) w opłatach za noclegi dla osób posiadających aktualną legitymację PTSM;

05 - 07.05.2005 r.

I Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy LO i ZS w Jedliczu – opiekunowie; Matylda Drzymała i Małgorzata Omachel;

12 - 13.05.2005 r.

X Wojewódzki  Rajd „Między – Zdroje” SK PTSM przy: Gimnazjum  w Iwoniczu Zdr. i SP w Bziance;

20 - 21.05.2005 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXIII OMTTK w Lesku;

20 - 21.05.2005 r.

XV Wojewódzki Turniej Turystyczno Krajoznawczy Drużyn z Domów Dziecka – SK PTSM przy DD w Wolicy;

 

 

 

2001 – 2005

 

W latach 2001 – 2005 (VI kadencja) zorganizowaliśmy wypoczynek w miejscu zamieszkania (zajęcia rekreacyjne, wycieczki, biwaki) dla 214 dzieci (SK PTSM przy; KH ZHP w Lesku, SP nr 10 w Krośnie i SP w Bóbrce) oraz wyjazdowy (obozy krajoznawcze i wędrowne) dla 405 uczestników (SK PTSM przy; Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, Gim. nr 2 w Krośnie, KH ZHP w Lesku, Gimnazjum w Jedliczu, LO w Lesku, SP w Posadzie Górnej, SP nr 10 w Krośnie i SP w Jedliczu);

 

 

31.12.2005 r.

 

 

Na koniec 2005 roku Oddział PTSM w Krośnie posiada: 26 szkolnych SM (6 całorocznych: Dukla, Górzanka, Jabłonki, Kalnica, Lesko, Wetlina) z 1 142 m. n., 5 tras typowych dla obozów wędrownych,  48 kół PTSM zrzeszających 948 członków. W latach 2001 – 2005 z tras typowych skorzystało 166 obozów wędrownych. Schroniska udzieliły 205 049 noclegów. Średnie obłożenie SSM – 22%;

20 - 22.04.2006 r.

X Wojewódzki Zlot SK PTSM „Beskidzka Wiosna” – ZSP nr 2 Biecz;

21-22.04.2006 r.

XII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla;

19 - 20.05.2006 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXIV OMTTK w Lesku;

02 – 03.06.2006 r.

X Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy;

10.06.2006 r.

I Rajd „Śladami Ojca Św. Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej” – z zakończeniem w Dukli. Trasa: Lubatowa – Cergowa (716) – Złota Studzienka – Dukla. Co roku wędrówka będzie organizowana na innym odcinku „Szlaku Papieskiego”;

31.07-13.08.2006 r.

 

Zorganizowano obóz wędrowny (20 + 3) w Bieszczadach na trasie: Lesko – Myczków – Stuposiany – Wetlina, kier. obozu Roman Kopeć;  

28 – 30.09.2006 r.

X Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy ZSB i ZSE w Brzozowie;

26 – 29.10.2006 r.

Wrocław – Michałowice – Sudety Zachodnie: szkoleniowy wyjazd studyjny dla nauczycieli liderów działalności krajoznawczo turystycznej i opiekunów SK PTSM: uczestniczyło 42 nauczycieli;

03.11.2006 r.

VII Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – wybrano  władze w składzie: Prezes Jan  Barut, wiceprezesi: Tomasz Prawda i Bogdan Nakonieczny, sekretarz: Matylda Drzymała, skarbnik Bernadetta Czado;

27 -28.04.2007 r.

XIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla;

11.05.2007 r.

I Gminny Rajd po Bezdrożach – inicjatywę podejmuje SK PTSM przy SP w Głowience, opiekun Małgorzata Borowska; 

30.05.2007 r.

X Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” – SK PTSM przy SP nr 1 w Krośnie i SKKT przy SP nr 3 w Krośnie;

02-15.07.2007 r.

Oddział PTSM w Krośnie organizuje kolonię o profilu turystycznym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w Lesku – zadanie zlecone przez Kuratorium. Oświaty w Rzeszowie;

03-06.10.2007 r.

Zorganizowano XXX Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 285 młodzieży z 24 szkół;

25-28.10.2007  r.

 

Sucha Beskidzka, Babia Góra, Beskid Mały, Pogórze Wielickie: szkoleniowy wyjazd studyjny dla  nauczycieli liderów działalności krajoznawczo turystycznej, opiekunów SK PTSM: 26 uczestników;

 

2007 r.

Likwidacja Oddziału PTSM w Rzeszowie. W uzgodnieniu z O/PTSM w Przemyślu, Oddział w Krośnie podpisał porozumienia o współpracy z organami prowadzącymi SSM w: Baranowie Sandomierskim, Mielcu, Stalowej Woli, Kamionce, Łańcucie, Tarnobrzegu i Kamieniu;

14-16.01.2008 r.

XVII Ogólnopolska Impreza na Orientację „CzarZiMnO 2008”, SKKT – PTSM „WAGABUNDA” przy Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej, opiekun Aleksander Czyż;

22-23.02.2008 r.

07.03.2008 r.

XIX Wojewódzki Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” – SK PTSM przy SP w Stefkowej oraz SK PTSM przy LO w Lesku;

18-19.04.2008 r.

XIV Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla;

15-17.05.2008 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXVI OMTTK w Lesku;

11-13.06.2008 r.

XV Wojewódzki Rajd „Śladami Wincentego Pola” – SK PTSM przy SP nr 1 w Lesku;

27.06.2008 r.

Narada szkoleniowa dla dyrektorów SSM w Lesku;

26-27.09.2008 r.

XX Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend” – SK PTSM Beskid przy SP nr 10 w Krośnie;

16-19.10.2008 r.

Zakopane – Tatry Polskie – Pieniny: szkoleniowy wyjazd studyjny dla nauczycieli opiekunów SK PTSM;

27-28.02.2009 r.

19.03.2009 r.

XX Wojewódzki Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” – SK PTSM przy SP w Stefkowej oraz SK PTSM przy LO w Lesku;

17-18.04.2009 r.

XV Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla;

21-23.05.2009 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXVII OMTTK w Lesku;

28.05.2009 r.

III Gminny Rajd po Bezdrożach – SK PTSM przy SP w Głowience, SK PTSM przy ZS w Trześniowie – organizację imprezy kontynuują opiekunowie Mariola Tys i Paweł Tys;

28-29.05.2009 r.

V Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy LO i Zespole Szkół w Jedliczu;

11-24.08.2009 r.

Kolonia o profilu krajoznawczo turystycznym dla dzieci z terenów woj. podkarpackiego dotkniętych w 2009 roku powodzią;.

27-29.05.2010 r.

Eliminacje wojewódzkie XXXVIII OMTTK w Lesku;

23.07-05.08.2010 r.

Kolonia o profilu krajoznawczo turystycznym dla dzieci z terenów woj. podkarpackiego pochodzących z rodzin o niskich dochodach;

12.10.2010 r.

V Rajd „Śladami Ojca Św. Jana Pawła II po ziemi krośnieńskiej”, Trasa: Krosno – Dukla – N. Żmigród – Krempna – Kolanin (705) – Jaworze  – Desznica – Krosno;

2010 r.

W 50. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM na etapie centralnym,  wyróżnienie w stopniu złotym w kat. schronisk sezonowych otrzymało SSM w Bóbrce k/Krosna i SSM w Iwoniczu;

31.12.2010 r.

 

 

Na koniec 2010 r. Oddział PTSM w Krośnie posiada: 29 SSM (10 całorocznych: Dukla, Górzanka, Głobikowa, Jabłonki, Kalnica, Kamień, Lesko, Lutowiska, Myczków i Wetlina) z 1 421 m. n., 5 tras typowych dla obozów wędr., 32 koła PTSM zrzeszające 971 członków. 2006 – 2010 z tras typowych skorzystało 48 obozów wędrownych. Schroniska udzieliły 243 292 noclegi. Średnie obłożenie SSM – 19,8%;

14 –16.01.2011 r.

XX Ogólnopolska Impreza na Orientację „CzarZiMnO 2011”, SKKT – PTSM „WAGABUNDA” przy Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej;

02.06.2011 r.

XV Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy;

04 – 17.07.2011 r.

Kolonia o profilu turystycznym w Lesku dla 80 dzieci (pow. jarosławski i przeworski) pochodzących z rodzin o niskich dochodach;

 

wrzesień 2011 r.

Zorganizowano 5 jednodniowych wycieczek turystyki aktywnej po najciekawszych trasach w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim. W projekcie „Krośnieńskie wędrówki” uczestniczyło 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Krosna;  

06 - 07.10.2011 r.

XV Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy ZSB i ZSE w Brzozowie;

 

2011 r.

W 51. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM na etapie centralnym, wyróżnienie w stopniu złotym w kat. schronisk całorocznych otrzymało SSM w Głobikowej i SSM w Lutowiskach, a w kat. schronisk sezonowych SSM w Czarnej Górnej i SSM w Posadzie Górnej;

03.12.2011 r.

VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Wybrano władze: Prezes – Jan Barut, Wiceprezesi: Bogdan Nakonieczny i Tomasz Prawda, Sekretarz – Matylda Drzymała, Skarbnik – Helena Habrat;

11 – 12.05.2012 r.

XV Wojewódzki Rajd SK PTSM „MIĘDZY ZDROJE” - SK PTSM przy: Gimnazjum  w Iwoniczu Zdr. i SP w Bziance;

17 – 19.05.2012 r.

Eliminacje wojewódzki XL OMTTK – Lesko;

24 – 26.05.2012 r.

 

V Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach” zorganizowano w Beskidzie Niskim – SK PTSM przy: SP w Głowience i ZS w Trześniowie;

06.06.2012 r.

XV Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” - SK PTSM przy SP nr 1 w Krośnie i SKKT przy SP nr 3 w Krośnie;

15 – 28.07.2012 r.

 

Kolonia o profilu turystycznym w Lesku dla 80 dzieci (pow. jarosławski i lubaczowski) pochodzących z rodzin o niskich dochodach;

03 – 06.10.2012 r.

XXXV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 169 młodzieży z 13 szkół;

 

14 – 15.12.2012 r.

SSM „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej – podsumowanie sezonu turystycznego oraz 37. Konkursu Współzawodnictwa SSM na szczeblu Oddziału w 52 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM;

 

2012 r.

W 52. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM na etapie centralnym, wyróżnienie w stopniu złotym w kat. schronisk stałych otrzymało SSM w Głobikowej i SSM sezonowe w Iwoniczu i Czarnej G.;

16 – 18.05.2013 r.

Eliminacje wojewódzkie 40. OMTTK – Lesko;

13 – 26.07.2013 r.

Kolonia o profilu turystycznym w Lesku dla 80 dzieci (pow. dębicki) pochodzących z rodzin o niskich dochodach;

02 – 05.10.2013 r.

 

15 – 17.11.2013 r.

 

 

 

 

 

- XXXVI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 198 młodzieży z 14 szkół,

- SSM w Stuposianach – konferencja dla dyrektorów SSM, opiekunów SK PTSM - „Doświadczenia szwajcarskie w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży”. Zadanie realizowane  przy współudziale finansowym projektu „Alpy Karpatom” realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej;

 

2013 r.

W 53. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM na etapie centralnym, wyróżnienie w stopniu złotym w kat. schronisk stałych otrzymało SSM w Głobikowej i SSM w Lutowiskach, a w kat. schronisk sezonowych wyróżnienie w st. złotym otrzymało SSM w Iwoniczu;

14 – 15.02.2014 r.

XXV Turniej „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” – SK PTSM przy Szkole Podstawowej w Czarnej Górnej;

06.06.2014 r.

X Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy Liceum Ogólnokształcącym  i Zespole Szkół w Jedliczu;

02 – 15.07.2043 r.

Kolonia o profilu turystycznym w Lesku dla 80 dzieci (pow. przemyski) pochodzących z rodzin o niskich dochodach;

01 – 04.10.2014 r.

 

12 – 14.12.2014 r.

 

 

 

- XXXVII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach z zakończeniem w Lesku; uczestniczyło 231 młodzieży z 21 szkół,

- SSM w Lesku – konferencja dla dyrektorów SSM i opiekunów SK PTSM „Wymagania standaryzacyjne dla schronisk młodzieżowych uczestniczących w międzynarodowym ruchu turystycznym”. Zadanie realizowane  przy współudziale finansowym projektu „Alpy Karpatom”;

10.10.2014 r.

W 54. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SM na etapie centralnym, wyróżnienie w stopniu złotym w kat. SSM stałych otrzymało SSM w Głobikowej, a w kat. schronisk sezonowych – SSM w CzarnejG.;

31.12.2014 r.

 

 

Na koniec 2014 r. O/PTSM w Krośnie posiada: 29 szkolnych SM (12 całorocznych: Dukla, Górzanka, Głobikowa, Jabłonki, Kalnica, Kamień, Lesko, Lutowiska, Myczków, Stuposiany, Ustrzyki Dolne i Wetlina) z 1 481 m. n., 5 tras typowych dla obozów wędrownych, 29 koła PTSM zrzeszające 777 członków. W latach 2011 – 2014 z tras typowych skorzystało  7 obozów wędrownych. Schroniska udzieliły 189 612 noclegi. Średnie obłożenie SSM – 14,4%;

27-28.02.2015 r.

XXVI Turniej „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” dla młodzieży szkół podstawowych – SK PTSM „Besida” w Czarnej Górnej;

7 – 8.05.2015 r.

 

XVI Wojewódzki Rajd SK PTSM „Między-Zdroje”, trasy wokół Iwonicza Zdroju – SK PTSM przy Gimnazjum  w Iwoniczu Zdroju;

12.06.2015 r.

XVIII Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka”, trasy okolice Głobikowej - SK PTSM przy SP nr 8 w Krośnie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie;

 

11 – 13.06.2015 r.

VIII Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach”, trasy: Stasiana – Ostra (687)– Jaśliska  i  Jaśliska – Bania Szklarska – Posada Jaśliska – Jaśliska 

-  SK PTSM przy: SP w Głowience i ZS w Trześniowie;

01 – 14.07.2015 r.

Kolonia o profilu turystycznym w Lesku dla 80 dzieci (powiaty: stalowowolski i tarnobrzeski) z rodzin o niskich dochodach;

18.09.2015 r.

X Rajd „Śladami Św. Jana Pawła II po ziemi krośnieńskiej” – trasa: Chyrowa – Łysa Góra (641m) – Grzywacka Góra (567m) –  Kąty;

24-25.09.2015 r.

 

XIX Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych, trasy wędrówek: Przełęcz Wyżniańska – Mała i Wielka Rawka – Wetlina i Połonina Wetlińska - SK PTSM przy ZSB i ZSE w Brzozowie;

30.09 – 03.10.2015 r.

XXXVIII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach, zakończenie w Lesku - uczestniczyło 231 młodzieży z 21 szkół;

02 – 03.10.2015 r.

XIX Giełda Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Lesku;

 

13.11.2015 r.

 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bieszczadnik” w Lesku

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie z okazji Jubileuszu 40 LAT działalności Oddziału.