KURSY KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

PTSM Oddział w Krośnie zaprasza na organizowane w 2023 roku KURSY:

  • kierowników wypoczynku

  • wychowawców wypoczynku

  • kierowników wycieczek szkolnych

Rozpoczęcie KURSÓW 12 kwietnia 2023 r. w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane pocztą elektroniczną osobom, które zgłosiły się na kurs.