Kursy na uprawnienia wychowawców, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych - praca na kolonii lub obozie