Legitymacje PTSM

Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdu uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów nadej szkoły. Wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.

Legitymacja PTSM krajowa i międzynarodowa poświadcza członkowstwo w Towarzystwie i uprawnia jej posiadacza do otrzymywania tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych. Może ją otrzymać każdy turysta, bez ograniczeń wiekowych, respektujący statut Towarzystwa i regulamin schronisk młodzieżowych.

Legitymacja krajowa PTSM jest ważna cały rok kalendarzowy. Co roku legitymacją można prolongować wykupując znaczek członkowski. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów ze zniżką do 20% w ponad 200 schroniskach młodzieżowych w całej Polsce.

Legitymacja międzynarodowa PTSM jest ważna przez rok od daty jej wystawienia. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych całego świata (młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z wielu innych zniżek i rabatów), a także do 20% w polskich schroniskach młodzieżowych

Wysokości opłat członkowskich w PTSM /zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 4/XVI/2022 ZG PTSM z dnia 17.09.2022 r., obowiązujące od 1 stycznia 2023 r./

LEGITYMACJA KRAJOWA PTSM

1. Dla JUNIORÓW

a) młodzież szkolna oraz opiekunowie SK PTSM

  • wpisowe - 10,00 zł

  • składka roczna - 9,00 zł

b) młodzież akademicka do 26 lat

  • wpisowe - 16,00 zł

  • składka roczna - 14,00 zł

2. Dla SENIORÓW

a) nauczyciele czynni i emerytowani

  • wpisowe - 14,00 zł

  • składka roczna - 12,00 zł

b) inne osoby /powyżej 18 lat pracujące/

  • wpisowe - 20,00 zł

  • składka roczna - 20,00 zł

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA PTSM

  • dla JUNIORÓW /młodzież ucząca się do 26 roku życia/  30,00 zł

  • dla SENIORÓW 55,00 zł

Deklaracje na leg. kartonową krajową lub leg. plastikową międzynarodową oraz szczegółowe informacje dotyczące przywilejów z posiadania w/w legitymacji znajdziesz w załączonych poniżej plikach: