VII Rajd Śladami Jana Pawła II

I. ORGANIZATORZY:
- Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
- Zarząd Oddziału w Krośnie;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”;
przy współudziale finansowym;
- Gminy Krosno,
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- LOT „Beskid Niski”.