VIII Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- Informacja z rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.