XVI Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych "JABŁONKI 2012"

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie
• SK PTSM przy ZSB w Brzozowie
• SK PTSM przy ZSE w Brzozowie
przy współudziale finansowym:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Starostwa Powiatowego w Brzozowie
- Dyrektora ZSB w Brzozowie
- Dyrektora ZSE w Brzozowie