XVII Rajd "Śladami Janka Wędrowniczka"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.