XXVI Wojewódzki Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" w kategorii szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- informacja z przebiegu Konkursu - [zdjęcia]
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 27 - 28 lutego 2015 r.