Rajdy i zloty

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 
Iwonicz Zdrój, 09 - 10 maj 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- informacja z przebiegu Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Jaśliska, 23 - 25  maj 2013 r.
 

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie,
• Koło PTSM Beskid" przy SP nr 10 w Krośnie,
przy współudziale finansowym:
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.
 

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie
• SK PTSM przy ZSB w Brzozowie
• SK PTSM przy ZSE w Brzozowie
przy współudziale finansowym:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Starostwa Powiatowego w Brzozowie
- Dyrektora ZSB w Brzozowie
- Dyrektora ZSE w Brzozowie

Organizatorzy:
• Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku
przy współudziale finansowym;
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.
 

I. ORGANIZATORZY:
- Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
- Zarząd Oddziału w Krośnie;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”;
przy współudziale finansowym;
- Gminy Krosno,
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- LOT „Beskid Niski”.

Strony

Subskrybuj RSS - Rajdy i zloty