W dniach 14 - 15 grudnia br. na bazie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej odbyło się podsumowanie 52 edycji Konkursu Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych na szczeblu Oddziału PTSM w Krośnie.
zdjęcia...

XXXV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM - zdjęcia

 Na szczycie Smereka
Wędrówka Poł. Wetlińską
 W drodze na Gołoborze

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych w Krośnie

organizuje kursy:

ORGANIZATORZY :
- Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie;
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dukli;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli;
   przy współudziale finansowym;
- Kuratorium Oświaty i WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Gminy Krosno

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie,
• Koło PTSM Beskid" przy SP nr 10 w Krośnie,
przy współudziale finansowym:
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.
 

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie
• SK PTSM przy ZSB w Brzozowie
• SK PTSM przy ZSE w Brzozowie
przy współudziale finansowym:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Starostwa Powiatowego w Brzozowie
- Dyrektora ZSB w Brzozowie
- Dyrektora ZSE w Brzozowie

Organizatorzy:
• Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku
przy współudziale finansowym;
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.
 

I. ORGANIZATORZY:
- Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
- Zarząd Oddziału w Krośnie;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”;
przy współudziale finansowym;
- Gminy Krosno,
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- LOT „Beskid Niski”.

XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy - zdjęcia

Zdjęcia z konkursu

Strony

Subskrybuj PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS