SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Lesku

ul. Jana Pawła II 18b

38-600 Lesko

tel./fax. (013) 46 962 69

e-mail:
ptsmlesko@op.pl
 

Schronisko całoroczne

KATEGORIA I

Ilość miejsc: 180

PKP Zagórz – 7 km; PKS Lesko – 0,4 km

Restauracja w centrum Leska – 0,8 km

Wyciąg narciarski w Weremieniu – 3 km
Apteka – 0,8 km

Szpital (wraz z pogotowiem rat. ) – 1 km

Świetlica – parter, I i II piętro
2 kuchnie samoobsługowe - parter, IIIp.

Pole namiotowe – 1,2 km

Stołówka – 120 miejsc
(żywienie od grupy 20 osobowej)

Kino „Jutrzenka” – 1,2 km

Boiska do kosza, piłki ręcznej
Sala gimnastyczna
(po uzgodnieniu z dyr. ZSE-R)

Walory krajoznawcze okolicy

• zamek Kmitów z XVI w.

• synagoga z przełomu XVI i XVII w.

• cmentarz żydowski z poł. XVIw.

• kościół parafialny p.w. nawiedzenia NMP z ok. 1530r.

• kamieniczki na rynku z XVIII i XIX w.

• "Leski Kamień" – zbudowana z piaskowca wychodnia skalna

Propozycje wycieczek

1. Lesko – Sanok (muzeum budownictwa ludowego, zabytki miasta) – Lesko

2. Lesko – Gruszka (583) – Zagórz – Lesko

3. Lesko – „Leski Kamień” – Czulnia (576) – Zwierzyń – Myczkowce – Lesko

4. Lesko – Jankowce – Kamionka (631) – Bezmiechowa – Lesko

5. Lesko – Łukawica – Sobień (350) – Słony (668) – Kamionka (631) – Bezmiechowa – Lesko

Rys geograficzno - historyczny

Lesko jest miastem leżącym na prawym brzegu doliny Sanu liczącym ok. 6 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Lesku pochodzi z 1436r., lecz ślady osadnictwa sięgają czasów rzymskich. W 1472r. wymieniane było już jako miasto. Pod koniec XIV wieku Lesko stało się własnością rodu Kmitów, którzy w 1477 lokowali go ponownie na prawie magdeburskim. Na początku XVI wieku wybudowali tu zamek do którego przenieśli swą siedzibę ze zniszczonego Sobienia. W 1580r. Lesko przeszło w posiadanie rodu Stadnickich, którzy rozbudowali zamek. Na połowę XVII wieku przypada największy rozkwit miasta. Po zniszczeniach jakich dokonały najazdy wojsk i klęski żywiołowe w XVIII wieku miasto zaczęło podupadać i ponowny jego rozwój nastąpił dopiero w II pol. XIX wieku. W 1867r. Lesko zostało siedzibą starostwa a na początku XX w. istniała tu rafineria ropy naftowej. W latach międzywojennych miasto było wielonarodowościowe, żyło z handlu i rzemiosła. W czasie II wojny światowej Lesko należało do ZSSR. Zniszczeniu uległo wtedy wiele zabytków i cennych pamiątek narodowych.