Wzory dokumentów stosowanych podczas podpisywania porozumień
 przez Oddziały PTSM z organami prowadzącymi SSM

[z gminą]
  [z powiatem] [rejestracja w PTSM]

   Regulamin ramowy schronisk PTSM
[KLIKNIJ] 

 Wykaz schronisk PTSM O Krosno, stan sierpień 2012  [KLIKNIJ] 

Strony www schronisk PTSM, stan sierpień 2012  [KLIKNIJ]