58. Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

58_Konkurs_WSM

Szczegółowe informacje dotyczace Konkursu:

  • WYNIKI 58. Konkursu w 2018 r.
  • zasady udziału w Konkursie,
  • regulamin Konkursu,
  • kryteria oceny SM w Konkursie,
  • zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • sprawozdanie.