VI Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- informacja z przebiegu Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Jaśliska, 23 - 25  maj 2013 r.