XXXV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach

Organizatorzy:
• Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku
przy współudziale finansowym;
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.