Schronisko

    

Bóbrka
Dukla
Górzanka
Jabłonki
Kalnica
Wetlina
Wszystkie
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
   

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Bóbrce k/Krosna 
38-458 Chorkówka

Czas otwarcia luty, maj - październik
Telefon/fax - (013) 43-130-97      Ilość miejsc 30
Rozkład pokoi - 1 x 2, 1 x 4, 1 x 24
PKS - 300 m              Sklepy - 500 m
Rrestauracja - 3 km   Ośrodek zdrowia  3 km
KATEGORIA II

Schronisko w budynku szkoły podstawowej,
łazienki z ciepłą wodą, kuchnia samoobsługowa, lodówka,
świetlica, TV, gry, teren do gier i rekreacji , ognisko.

Schronisko w Bóbrce fot. arch. PTSM
Rys geograficzno - historyczny

Wieś Bóbrka leży nad potokiem Bóbrka, dopływem rzeki Jasiołki , na skraju rozległego obniżenia - Kotliny Krośnieńskiej, należącej do Dołów Jasielsko - Sanockich. Od południa nad wsią wznoszą się pagóry : Grodzisko (426) Dzwonnica (476). Bóbrka była lokowana w 1397 roku na prawie magdeburskim. Równocześnie wsi przysługiwało prawo budowy karczmy, 
2 młynów, kilku warsztatów, jatki rzeźniczej i piekarni. W 1419 r. ówczesny właściciel - proboszcz z Niepołomic Mikołaj h.Bogoria dokonał zapisu swych dóbr na rzecz klasztoru Cystersów z Koprzywnicy. Ostatecznie Bóbrka stała się własnością Cystersów po 1420 r. kiedy to została postawiona w zastaw i nie wykupiona. 

Jadalnia i kuchnia w schronisku Mimo dużych przywilejów lokacyjnych wieś nie nabrała większego znaczenia w okolicy. W roku 1538 były tu 4 łany, młyn i karczma. W czasach rozbiorów położenie mieszkańców Bóbrki uległo dalszemu pogorszeniu. Lata nieurodzaju powodowały głód, nędzę i choroby. Poprawa tej sytuacji nastąpiła po 1848 r., kiedy to rząd austriacki ogłosił uwłaszczenie chłopów. Dopiero w 1854 r., kiedy powstała tu pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej założona przez Ignacego Łukasiewicza ludność
   okolicznych wsi odczuła wyraźną poprawę bytu. 

W 1856 r. powstała spółka Trzecieski - Łukasiewicz - później Klobassa zajmująca się kopalnictwem ropy. W 1862 r. wzniesiono wieżę wiertniczą ( wiercenie udarowe) i powstała studnia - szyb Małgorzata. Do dzisiaj zachowała się najstarsza na świecie kopanka Franek z 1854 r i urządzenia kopalni eksploatowane przez aptekarza z Gorlic, a później twórcy przetwórstwa ropy i przemysłu naftowego - Ignacego Łukasiewicza.

Walory krajoznawcze okolicy

  1. Muzeum Przemysłu Naftowego i dom Łukasiewicza
    kościół neogotycki z 1905 r.
    ok 3 km wieś Wietrzno - kościół drewniany z 1752 r. i stare drewniane domy
    ok 5 km Zręcin - grobowiec Ignacego Łukasiewicza.

Propozycje wycieczek

1. Dojazd PKS do Dukli. Stąd obok kościoła OO Bernardynów i cmentarza wojskowego drogą 
w kierunku północnym dochodzimy do granicy lasu. Dalej polnymi drogami w kierunku zachodnim do widocznego pomnika na wzgórzu Franków ( 534 ). Stąd lokalną drogą do przysiółka Pałacówka i przez Łęki Dukielskie do wsi Wietrzno. Obok kościółka w kierunku północnym stokami Grodziska (426) i obok skansenu - muzeum dochodzimy do Bóbrki.

2. Dojazd PKS do wsi Zręcin. Tu zwiedzamy cmentarz i kościół. Ze Zręcina prawym brzegiem rzeki Jasiołka wracamy w kierunku południowym. Po drodze wieś Szczepańcowa, gdzie znajduje się stare ujęcie wody pitnej dla Krosna. Stare ale czynne piaskowe pola filtracyjne 
i niewielka zapora . Stąd nieco w kierunku wschodnim wchodzimy na polną drogę i dalej 
w kierunku południowym dochodzimy do wsi Wrocanka. Tu godny uwagi drewniany kościół. Stąd przez kładkę na prawy brzeg Jasiołki i przez wieś Niżna Łąka wracamy do schroniska 
w Bóbrce.