Schronisko

    


Trasa I


Trasa II
(opis szczegółowy)

Trasa III
Trasa IV
Trasa V
Trasy typowe
POLSKA

 

 

Władze Inne Oddziały Kalendarz imprez Schroniska Trasy Szkolne koła Foto Aktualności 

TRASY OBOZÓW WĘDROWNYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU W KROŚNIE proponuje pięć tras typowych dla obozów wędrownych po Bieszczadach:

 
Na trasie fot.W.Czado


 1. Trasa nr I "KOLEJKĄ LEŚNĄ W BIESZCZADY",
  Trasa nr II "OBWODNICĄ BIESZCZADZKĄ",
  Trasa nr III "WOKÓŁ BIESZCZADZKICH JEZIOR I POŁONIN",
  Trasa nr IV "PRZEZ BIESZCZADZKIE PRZEŁĘCZE NAD OSŁAWĘ",
  Trasa nr V "Z POŁONIN NAD SOLINĘ".

W oparciu o SSM woj. podkarpackiego, a w szczególności Beskidu Niskiego i Bieszczadów położone w atrakcyjnych miejscowościach krajoznawczych i wypoczynkowych;

 • ·Rzeszów, Łańcut, Kamień, Tarnobrzeg i Baranów Sandomierski,

 • ·Sanok, Komańcza,

 • ·Lesko, Lutowiska, Myczków

 • ·Posada Górna k/Rymanowa Zdroju / 2 km /

 • ·Iwonicz k/ Iwonicza Zdroju / 4 km /

 • ·Dukla /16 km do przejścia granicznego w Barwinku – możliwość organizowania wycieczek na Słowację/

 • ·Krosno, Bóbrka k/ Krosna

 • ·Nowy Żmigród

 • ·Krempna / w otoczeniu Magurskiego Parku Narodowego /

 • ·Grab / w pobliżu turystycznego przejścia granicznego ze Słowacją/

 • ·Folusz / w otoczeniu Magurskiego Parku Narodowego /

Projektujemy i rezerwujemy miejsca na trasach nietypowych dla obozów wędrownych według propozycji organizatora, oraz na różnorodne pobytowe formy wypoczynku organizowane dla dzieci i młodzieży.

Rezerwację tras prowadzi Biuro Oddziału PTSM w Krośnie
38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 tel./ fax (013) 432 36 98
e-mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

Każdy organizator obozu wędrownego powinien dokonać zamówienia trasy (formularz 1) oraz otrzymać potwierdzenie przydziału trasy (formularz 2)

Regulamin tras typowych PTSM dla obozów wędrownych

1. Trasy typowe PTSM są to 14, 10, 7, dniowe marszruty piesze, kolarskie i inne, przygotowane dla obozów wędrownych przez Oddziały Okręgowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Trasy typowe zostały zorganizowane na najbardziej atrakcyjnych szlakach turystycznych.

2. System tras typowych ma na celu ułatwienie organizowania obozów wędrownych, a młodzieży w niej uczestniczącej umożliwia poznanie najciekawszych regionów kraju.

3. Wykaz tras typowych jest zamieszczony w materiałach PTSM.

4. Obóz wędrowny zgodnie z obowiązującymi przepisami władz oświatowych, składa się z 22 uczestników (20 uczniów oraz kierownik i jego zastępca).

5. Organizator obozu (szkoła, uczelnia, stowarzyszenie) wybiera trasę i termin rozpoczęcia obozu wędrownego i zgłasza pisemnie lub osobiście we właściwym, dla wybranej trasy, biurze  wędrownego przydział trasy wraz z jej przebiegiem na formularzu 1 (łącznie z regulaminem tras typowych).

8. Organizator obozu wędrownego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przydziału trasy typowej, przesyła do okręgu PTSM należną opłatę za rezerwację trasy, określoną uchwałą ZG PTSM lub jego prezydium. Na odwrocie odcinka przelewu należy podać dokładny adres organizatora obozu wędrownego, numer trasy i termin rozpoczęcia obozu.

9. Nie nadesłanie opłaty w obowiązującym terminie może spowodować cofnięcie rezerwacji trasy lub zmianę terminów.

10. Biuro Okręgowe PTSM potwierdza przydzielenie trasy na formularzu 2, który wraz z materiałami informacyjnymi zostaje przesłany organizatorowi obozu najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia obozu wędrownego.

11. W ramach opłaty za rezerwację trasy organizator obozu wędrownego otrzymuje zapewnienie noclegów w kolejności przebiegu trasy, opis i szkic trasy, wydawnictwo o regionie, Dzienniczek Obozu Wędrownego, Informator PTSM. Usługi przewodnika po miejscowości, zakładzie pracy, bądź muzeum organizator obozu wędrownego zamawia bezpośrednio i reguluje należności na miejscu.

12. Uczestnicy obozu wędrownego korzystający z trasy typowej, a nie korzystający z bielizny pościelowej schroniska młodzieżowego, zobowiązani są posiadać własne śpiwory bieliźniane (dwa prześcieradła i powłoczka na poduszkę).

13. Obóz wędrowny jest zobowiązany do przestrzegania kolejności noclegów na trasie. W przypadku rezygnacji z jednego lub więcej noclegów na trasie, organizator obozu zobowiązany jest do uregulowania należności za niewykorzystane noclegi.

14. Dla celów meldunkowych kierownik obozu wędrownego powinien posiadać odpowiednią liczbę egzemplarzy listy członków obozu - ostemplowane, opatrzone podpisem organizatora oraz kierownika obozu wędrownego - pozostawiając egzemplarz w każdym schronisku na trasie.

15. Uczestnicy obozu powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisę ubezpieczeniową, jak i inne dokumenty należy okazać na każde żądanie osób uprawnionych do kontroli obozu.

16. Uczestników obozu obowiązują przepisy meldunkowe, graniczne, drogowe, regulaminy schronisk, zarządzenia władz oświatowych i organizacyjno-porządkowe PTSM.

17. Wszelkie uwagi dotyczące tras typowych należy zgłaszać do właściwego Biura Okręgowego PTSM - pisemnie, a w nagłych przypadkach - telefonicznie lub telegraficznie.

18. Sprawy wysokości stosowanych opłat (i przedpłat) dla organizatorów obozów wędrownych reguluje ZG PTSM.

19. Kołom PTSM przysługuje 25% zniżka w opłatach za rezerwację tras.

20. Wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji organizatora z przeprowadzenia obozu, bez powiadomienia właściwego Biura Okręgowego PTSM, przed 1 czerwca.


Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
Mapa serwisu    Strona główna