Schronisko

    

Skład zarządu
Statut
Kalendarium
 

 

Władze Inne Oddziały Kalendarz imprez Schroniska Trasy Szkolne koła Foto Aktualności     

Oddział PTSM w Krośnie prowadzi działalność od 1975 roku. Zebranie organizacyjne Oddziału odbyło się 21 września 1975 r. w Krośnie z inicjatywy Zarządu Głównego PTSM oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. W latach 1975 – 1998 Oddział był placówką wojewódzką na terenie byłego woj. krośnieńskiego. W związku z reformą administracyjną kraju i powstaniem nowych województw, Zarząd  Oddziału Wojewódzkiego PTSM, dnia 26.02.1999 r. podjął uchwałę o przekształceniu Oddziału Wojewódzkiego w Oddział PTSM w Krośnie.

Aktualnie w Oddziale PTSM w Krośnie zarejestrowanych jest 27 szkolnych schronisk młodzieżowych, w tym 8 placówek całorocznych i 19 sezonowych uruchamianych podczas wakacji letnich. Głównie w oparciu o te schroniska Oddział realizuje swoje podstawowe zadania statutowe jak: wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych (szkolenie kadry, organizowanie konkursów współzawodnictwa schronisk, promocja tych placówek w środowisku młodzieży szkolnej),  upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy edukacji, wypoczynku i rekreacji młodzieży, organizowanie tras typowych PTSM, obozów wędrownych, imprez krajoznawczo turystycznych i wycieczek edukacyjnych.

            W strukturach Oddziału PTSM  w Krośnie prowadzi działalność ponad 50 szkolnych kół PTSM w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych zrzeszających  ponad 1000 członków.

Co roku Oddział PTSM w Krośnie wraz z szkolnymi kołami PTSM jest organizatorem ponad 15 imprez krajoznawczo turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. W realizacji zadań statutowych Oddział nasz aktywnie współpracuje z Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie oraz lokalnymi samorządami.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Zarząd Oddziału w Krośnie,


ul. Bieszczadzka 1 (pok.113 ,)

 tel./fax / 013/ 43- 236-98

poniedziałek i środa; 8.00 – 15.00,
wtorek, czwartek i piątek; 9.00 – 14.00


www.ptsmkrosno.republika.pl
e-mail:zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

 

Konto: PKO BP S.A. O/Krosno 11 1020 2964 0000 6502 0043 6311

Uwaga !!! wypełnione deklaracje lub aplikacje można przesyłać pocztą elektroniczną, wpisowe, składki, opłaty za legitymację plastikową - przelewem w/w konto z dopiskiem „opłata za …”

       P R E Z E S         

Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie

                                                                                                   Jan BARUT