Schronisko

    

Skład zarządu
Statut
Kalendarium
 

 

Władze Inne Oddziały Kalendarz imprez Schroniska Trasy Szkolne koła Foto Aktualności     


KALENDARIUM

 DATA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

w HISTORII ODDZIAŁU PTSM w KROŚNIE

21.09.1975 r.

- zebranie organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Krośnie; w skład Zarządu Oddziału zostali wybrani: Prezes Jan Szwast, wiceprezesi Tadeusz Basak i Jan Dobrowolski, sekretarz Helena Habrat, kierownikiem biura został Jan Barut;

02 – 03.10.1976 r.

- I Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM z zakończeniem w Lesku;

22 – 23 05.1976 r.

- zorganizowano pierwszy kurs kierowników SSM w całorocznym schronisku w Barwinku;

09.01.1977 r.

- I Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zorganizowano w Iwoniczu Zdroju – skład Zarządu nie uległ zmianie;

05 – 09.07.1978 r.

- Oddział Wojewódzki PTSM w Krośnie organizuje IX Ogólnopolski Zlotu Młodzieży PTSM w Lesku (uczestniczyło 1100 osób);

05.10.1980 r.

- II Walny Zjazd Delegatów w Krośnie – do nowych władz zostali wybrani: Prezes Jan Szwast, wiceprezesi Tadeusz Basak i Andrzej Prugar, sekretarz Jan Barut, kierownikiem biura została Grażyna Zagórska;

1981 – 1985 r.

- po raz pierwszy podjęto wśród młodzieży akcję szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki na obozach wędrownych w Bieszczadach, Pieninach, Karkonoszach i Tatrach;

02.03.1986 r.

- III Walny Zjazd Delegatów: do władz Oddziału PTSM w Krośnie wybrano; Prezes Tadeusz Basak, wiceprezesi Zbigniew Staruchowicz i Tadeusz Komar, skarbnik Zuzanna Szpyrka, sekretarz Jan Barut;

01.06.1987 r.

- koła PTSM podejmują się organizacji imprez: I Rajd Śladami Historii i Legend - koło PTSM przy SP nr 10 w Krośnie – Helena Habrat

1988 r.

- koło PTSM przy PDDz w Wolicy - I Wojewódzki Turniej Turystyczno –  Krajoznawczy Domów Dziecka – Bagdan Nakonieczny

zima 1990 r.

- koła PTSM organizują pierwsze zimowe obozy narciarskie (SK PTSM Beskid – Helena Habrat i SK PTSM Elektron – Wiesław Such);

11.10.1990 r.

- IV Walny Zjazd Delegatów: wybrano nowe władze; Prezes Jan Barut, wiceprezes Józef Sobczyk, sekretarz Stanisław Buczek, skarbnik Zuzanna Szpyrka;

1990 r.

- po zorganizowaniu konkursu na znaki graficzne schronisk wybrano dla wszystkich schronisk odpowiednie logo i opublikowano je w ulotce informacyjnej SSM w województwie;

 

1992 r.

- koło PTSM przy SP w Głojscach – organizuje I Zlot Dukielski – Jan Drajewicz;

1993 r.

- zorganizowano wspólnie z Radą Miasta Krosna cykl wycieczek turystyki kwalifikowanej w rejonie Pogórza i Beskidu Niskiego;

- kierownikiem biura ZOW PTSM w Krośnie została Teresa Szewczyk;

- zorganizowano pierwsze szkolenie ekologiczne na obozach i imprezach krajoznawczo - turystycznych;

1994 r.

- SK PTSM podjęły akcję organizowania wycieczek turystyki kwalifikowanej: koło PTSM w Głojscach – Jan Drajewicz – w regionie Beskidu Niskiego, SK PTSM  Beskid SP 10 w Krośnie – Helena Habrat w regionie Pogórza  Strzyżowsko – Dynowskiego,

- kolejne SK PTSM podejmują się organizacji imprez krajoznawczo – turystycznych dla dzieci i młodzieży:

1) SK PTSM w LO w Lesku – Zlot Kół PTSM Szkół Średnich – S. Lelek

2) koło PTSM przy SP w Jedliczu – Regionalny Zlot Kół PTSM Szkół Podstawowych – Roman Kopeć,

- koło PTSM przy SP w Grabownicy – Rajd Ścieżkami Grabownicy,

- koło PTSM przy SP nr 1 w Lesku  - I Rajd Śladami Wincentego Pola – Henryk Barański,

- ZOW PTSM w Krośnie – I Giełda Piosenki Turystycznej;

1994 – 1998 r.

- zorganizowano dla nauczycieli cykl szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych (Biecz, Sudety, Tatry);

1995 r.

- opracowany został informator SSM woj. krośnieńskiego – St. Buczek;

- koło PTSM przy SOSW w Krośnie - organizuje I Rajd Śladami Parków   i Rezerwatów – Joanna Pachana;

20.04.1996 r.

- w Krośnie odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Zarządu Oddziału - wybrano nowe władze: Prezes Jan  Barut, wiceprezesi Helena Habrat i Tadeusz Basak, sekretarz i kierownik biura Teresa Szewczyk, skarbnik Zuzanna Szpyrka;

1996 r.

- szkolenie opiekunów SK PTSM w Wetlinie; podsumowanie szkolenia kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych w Tatrach;

- I Rajd Między Zdroje – organizację podejmują: SK PTSM SP Bzianka – Andrzej Borek, koło PTSM SP Iwonicz Zdrój – Krzysztof Maciejewski;

1997 r.

- szkolenie opiekunów SK PTSM w Bieszczadach (Muczne) nadające uprawnienia: kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych oraz kierowników placówek wypoczynku. Inicjatywę organizacji imprez podejmują: koło PTSM przy SP nr 2 w Bieczu - I Rajd Beskidzka Wiosna – Jadwiga Nowak, SK PTSM przy ZSB w Brzozowie – I Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Średnich – Marian Soczek, SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy – I Rajd Śladami Historii – Halina Soczek,

1998 r.

- wykonanie opisów tras typowych i tras zlotowych na XXIX Centralny Szkoleniowy Zlot Młodzieży PTSM (S. Lelek, H. Habrat T. Szewczyk);

- koło PTSM przy SP nr 9 w Krośnie podejmuje organizację I Rajdu Śladami Janka Wędrowniczka – Agata Kramarczyk,

20 – 30.06.1998 r.

- Oddział Wojewódzki PTSM w Krośnie organizuje XXIX Centralny Szkoleniowy Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach - Lesko;

1999 r.

- szkolenie opiekunów SK PTSM w Beskidzie Śląskim i Żywieckim; na uprawnienia  kierowników placówek wypoczynku;

26.02.1999 r.

- przekształcenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM Krośnie w Zarząd Oddziału;

30.04.1999 r.

- Krośnieński Oddział PTSM zostaje oddziałem wiodącym na terenie woj. podkarpackiego do czasu powołania Zarządu Okręgu;

01.10.2000 r.

- kierownikiem biura zostaje Katarzyna Mawricz;

04 – 07.10.2000 r.

-  XXIII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Lesku;

03 – 05.11.2000 r.

- szkolenie opiekunów SK PTSM w Wetlinie,

15. 12. 2000 r.

- narada szkoleniowa z kierownikami SSM oraz uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie z okazji 25 Lat Oddziału;

06 - 07.04.2001 r.

- VII Giełda Piosenki Turystycznej w Dukli, start do Eurorando 2001;

18 – 19.04.2001 r.

- XXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy  eliminacje wojewódzkie w Lesku,

19 – 21.04.2001 r.

- V Zlot PTSM „Beskidzka Wiosna” – SK PTSM przy SP nr 2 w Bieczu

11 – 12.05.2001 r.

- VI Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM „Międzyzdroje” SK PTSM przy Gimnazjum w Iwoniczu Zdr., SK PTSM przy SP w Bziance,

24 – 26.05.2001 r.

- VIII Wojewódzki Rajd „Śladami Wincentego Pola” – SK PTSM przy SP nr1 w Lesku,

25 – 26.05.2001 r.

- V Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 Przysietnica,

25 – 27.05.2001 r.

- XII Wojewódzki Turniej Krajoznawczo – Turystyczny Drużyn Domów Dziecka Wolica – SK PTSM przy PDDZ Wolica,

28.05 – 02.06.2001 r.

- X Jubileuszowy & I Euroregionalny Zlot Dukielski – SK PTSM „Panda” przy ZSP w Głojscach – Jan Drajewicz,

07.06.2001 r.

- IV Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” – SK PTSM przy SP nr 9 i SP nr 3 Krosno,

09.06.2001 r.

- szkolenie kierowników SSM,

VII – VIII 2001 r.

- obozy letnie – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, Gimnazjum nr 2 w Krośnie, KH ZHP w Lesku, Gimnazjum w Jedliczu, SK PTSM „Beskid” przy SP nr 10 w Krośnie,

15.09.2001 r.

- w Iwoniczu Zdroju odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Zarządu Oddziału, wybrano nowe władze: prezes Jan  Barut, wiceprezes Helena Habrat, sekretarz Teresa Szewczyk, skarbnik Stefania Szarek;

27 -29.09.2001 r.

- V Wojewódzki Rajd Szkół Średnich – SK PTSM przy ZSB Brzozów

03 – 06.10.2001 r.

- XXIV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM Lesko 2001

19 – 20.10.2001 r.

- XIII Rajd Śladami Historii i Legend – Koło PTSM „Beskid” Krosno

25 – 28.10.2001 r.

- odbył się szkoleniowy wyjazd studyjny dla opiekunów SKKT i SK PTSM ( Tatrzańska Strba – Słowacja );

18.02.2002 r.

- narada kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych – podsumowanie sezonu turystycznego 2001;

03.2002 r.

- XIII konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” Koło PTSM przy SP w Stefkowej i Gimnazjum w Olszanicy – Zofia Nawracaj

12 - 13.04.2002 r.

- VIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej - Dukla

18 - 20.04.2002 r.

- VI Wojewódzki Zlot SK PTSM „Beskidzka wiosna” – SP nr 2 Biecz

16 - 18.05.2002 r.

- VI Wojewódzki Rajd „Między-Zdroje” – Gimnazjum Iwonicz Zdrój

17 - 18.05.2002 r.

- Eliminacje wojewódzkie XXX OMTTK - Lesko

23 - 25.05.2002 r.

- IX Wojewódzki Rajd „Śladami Wincentego Pola”

23 - 25.05.2002 r.

- XIII Wojewódzki Turniej Turystyczno Krajoznawczy drużyn Domów Dziecka - Wolica

05.06.2002 r.

- szkoleniowa narada kierowników SSM – przygotowanie do sezonu

04 - 08.06.2002 r.

- XI Wojewódzki Zlot Dukielski – SK PTSM przy SP Głojsce

07.06.2002 r.

- V Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” -  SP nr 1Krosno

07 - 08.06.2002 r.

- VI Rajd Śladami Historii – SK PTSM przy SP nr 2 Przysietnica

11 - 13.06.2002 r.

- wycieczka krajoznawcza na Słowację dla SK PTSM w Jodłowej

07 - 08.2002 r.

- XXIII Centralny Zlot PTSM Ustroń Jaszowiec – LO Lesko

- obozy letnie – SK PTSM: „Beskid”, Gimnazjum Jasienica Rosielna, ZSP Posada Górna, LO Lesko, Oratorium Twój Dom

26 - 28.09.2002 r.

- VI Wojewódzki Rajd Szkół Średnich – ZSB Brzozów

02 - 05.10.2002 r.

- XXV Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM - Lesko

18 - 19.10.2002 r.

- XIV Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend” SK PTSM „Beskid” przy SP nr 10 w Krośnie

24 - 27.10.2002 r.

- szkolenie dla nauczycieli liderów szkolnej działalności krajoznawczo  turystycznej - Ukraina i Przemyśl

02.2003 r.

- XIV konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” Koło PTSM przy SP w Stefkowej i Gimnazjum w Olszanicy – Zofia Nawracaj

27.02.2003 r.

- narada szkoleniowa dla kierowników SSM

11 - 12.04.2003 r.

- IX Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej - Dukla

24 - 26.04.2003 r.

- VI Zlot SK PTSM „Beskidzka Wiosna” – SP nr 2 Biecz

26 - 31.05.2003 r.

- wycieczka dla SK PTSM przy Gimnazjum w Jodłowej – Trójmiasto

16 - 17.05.2003 r.

- VIII Wojewódzki Rajd „Miedz –Zdroje” – Gimnazjum Iwonicz Zdrój

16 - 17.05.2003 r.

- eliminacje wojewódzkie XXXI OMTTK w SSM Lesko

22 – 24.05.2003 r.

- X Wojewódzki Zlot „Śladami Wincentego Pola” - SP nr 1 Lesko

11.06.2003 r.

- narada szkoleniowa kierowników schronisk – ocena sezonu 2002

12 – 13.06.2003 r.

- VI Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy

27.05 – 12.06.2003 r.

- organizacja kursu dla kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

04 – 07.06.2003 r.

- XII Woj. Zlot Dukielski - SK PTSM „Panda” przy ZS  w Głojscach

6.06.2003 r.

- VI Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” SK PTSM przy SP nr 1

25 – 27.09.2003 r.

- VI Jesienny Rajd Szkół Średnich – SK PTSM Brzozów

01 – 04.10.2003 r.

- XXVI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM Lesko- uczestniczyła szkoła średnia nr 100 ze Lwowa

17-18.10.2003 r.

- XIV Rajd „Śladami Historii i Legend” SK PTSM „Beskid”

23-26.10.2003 r.

- szkoleniowy wyjazd studyjny dla opiekunów SK PTSM – Mała Fatra

06-07.02.2004 r.

12-13.03.2004 r.

- XV Wojewódzki Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”  - Koło PTSM przy SP w Stefkowej i Gimnazjum w Olszanicy

04.03.2004 r.

- narada szkoleniowa dla dyrektorów/kierowników SSM

16 -17.04.2004 r.

- X Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej - Dukla

22 - 24.04.2004 r.

- VIII Zlot SK PTSM „Beskidzka Wiosna” – SP nr 2 Biecz

13 - 14.05.2004 r.

- IX Wojewódzkie Rajd „Między – Zdroje”

21 - 22.05.2004 r.

- Eliminacje Wojewódzkie XXXII OMTTK w Lesku

21-22.05.2004 r.

- XIV Wojewódzki Turniej Turystyczno – Krajoznawczy drużyn z DD

27 - 29.05.2004 r.

- XI Wojewódzki Rajd „Śladami Wincentego Pola”

28.05.2004 r.

- VIII Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka”

03 - 04.06.2004 r.

- VI Rajd Śladami Historii – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy

08 –09.06.2004 r.

- szkolenie dla dyrektorów/kierowników SSM

23 - 25.09.2004 r.

- VIII Jesienny Rajd Szkół Średnich ZSB i ZSE Brzozów

29.09 - 02.10.2004 r.

- XXVII Zlot Młodzieży PTSM w Lesku

15 -16.10.2004 r.

- XVI Rajd „Śladami historii i legend” SK PTSM „Beskid”

21 -24.10.2004 r.

- szkoleniowy wyjazd studyjny dla nauczycieli – Mała Fatra Luciańska

18 -19.02.2005 r.

04 - 05.03.2005 r.

- XVI Wojewódzki Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” – SK PTSM przy SP w Stefkowej oraz SK PTSM przy LO w lesku

15 -16.04.2005 r.

- XI Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej – Dukla

21 - 23.04.2005 r.

-IX Wojewodzki Zlot SK PTSM „Beskidza Wiosna” – ZSP nr 2 Biecz

05 - 07.05.2005 r.

- I Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – SK PTSM przy LO i ZS w Jedliczu – Matylda Drzymała i Małgorzata Omachel

12 - 13.05.2005 r.

- X Woj. Rajd „Między – Zdroje” – SK PTSM przy Gim. w Iwoniczu Z.

20 - 21.05.2005 r.

- eliminacje wojewódzkie XXXIII OMTTK w Lesku

20 - 21.05.2005 r.

- XV Wojewódzki Turniej Turystyczno Krajoznawczy Drużyn z Domów Dziecka – SK PTSM przy DD w Wolicy

03 – 04.06.2005 r.

- IX Rajd „Śladami Historii” – SK PTSM przy SP nr 2 w Przysietnicy

02 – 04.06.2005 r.

- II Rajd „Pogórze Strzyżowskie” – SK PTSM przy SP Niebylec

09 – 11.06.2005 r.

- XI Wojewódzki Rajd „Śladami Wincentego Pola” – OPP i SSM Lesko

10.06.2005 r.

- VIII Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” – SP nr 1 Krosno

15 – 18.06.2005 r.

- XIII Woj. Zlot Dukielski - SK PTSM „Panda” przy ZS  w Głojscach

VII – VIII 2005 r.

- obozy wędrowne – koło PTSM „Beskid” i LO Lesko

22 – 24.09.2005 r.

- IX Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Średnich – ZSB i ZSE Brzozów

28.09 – 01.10.2005 r.

- XXVIII Zlot Młodzieży PTSM

07 – 08.10.2005 r.

- XVII Woj. Rajd „Śladami historii i legend” – SK PTSM „Beskid”

 Krosno, 30 listopada 2005 r.

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
Mapa serwisu    Strona główna