PTSM ODDZIAŁ KROSNO  - mapa serwisu

Władze oddziału 

– adresy

Skład zarządu

– lista członków Prezydium i Zarządu ZO PTSM w Krośnie

Statut  

– PTSM

Kalendarium  

– krótka historia działalności oddziału

Kalendarz imprez  

na rok bieżący

Schroniska  

– regulamin schronisk młodzieżowych

Bóbrka 

– adresy, telefony, warunki zakwaterowania, opis okolicy

Dukla  

Górzanka  

Kalnica

Wetlina  

Sezonowe  

Trasy  

– typowe obozy wędrowne

– formularz zamówienia trasy i formularz potwierdzenia przydziału trasy

Trasa I  

– "KOLEJKĄ LEŚNĄ W BIESZCZADY"

Trasa II  

– "OBWODNICĄ BIESZCZADZKĄ" (opis szczegółowy trasy 14-dniowego obozu wędrownego)

Trasa III  

– "WOKÓŁ BIESZCZADZKICH JEZIOR I POŁONIN"

Trasa IV 

– "PRZEZ BIESZCZADZKIE PRZEŁĘCZE NAD OSŁAWĘ”

Trasa V  

– "Z POŁONIN NAD SOLINĘ"

Szkolne koła  

– typowy regulamin koła 

Jak zostać członkiem?

– deklaracja członkowska

Jak założyć koło? 

– wzór karty rejestracyjnej koła

Jak planować pracę?  

– roczny plan pracy koła

Strony Szkolnych Kół PTSM  

– linki do stron

Aktualności

– informacje bieżące, komunikaty

Strona główna