Schronisko

    


Jak zostać
członkiem?

Jak założyć
koło?

Jak planować
pracę?

Strony Szkolnych
Kół PTSM
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności


Roczny plan pracy Koła

powinien objąć cztery okresy: jesienny, zimowy, wiosenny i letni.

OKRES JESIENNY

1. Sprawozdanie z wypraw wakacyjnych.fot. W.Czado
2. Wieczory wakacyjnych wspomnień.
3. Wystawy fotograficzne.
4. Prezentacja obozowych kronik.
5. Imprezy z okazji Światowego Dnia Turystyki (27.09) - rajd, biwak.
6. Imprezy z okazji Tygodnia Turystyki Młodzieżowej - popularyzacja działalności PTSM 
(każdy dzień poświęcony innemu zagadnieniu):
- inauguracja obchodów na apelu szkolnym,
- spotkanie w schronisku młodzieżowym z działaczami Towarzystwa,
- wycieczka, rajd, biwak (do 3 dni),
- zakończenia obchodów TTM, rejestracja w kronice, podsumowanie.
7. Współpraca z kierownictwem schroniska sezonowego w zakresie likwidacji bazy noclegowej.
8. Inwentaryzacja krajoznawcza okolic szkoły lub schroniska.
9. Popularyzowanie problematyki ochrony środowiska przyrodniczego.
10. Przygotowanie zimowiska.
11. Udział w imprezach turystyczno - krajoznawczych oraz w wycieczkach dydaktycznych organizowanych przez BT "JUNIOR".
12. Pomoc w promocji turystyki zimowej i zimowisk.

OKRES ZIMOWY

1. Zaplanowanie wakacyjnego fot. W.Czado
wypoczynku organizowanego w oparciu o system tras typowych PTSM według programu obozu realizowanego w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych.
2. Udział w zimowisku organizowanym m.in. przez BT "JUNIOR".
3. Opracowanie przez członków Koła referatów nt. planowanej kolejnej wędrówki, studiowanie map i przewodników.
4. Prace kameralne związane z inwentaryzacją krajoznawczą okolic szkoły lub schroniska, m.in. dla potrzeb własnego centrum informacji krajoznawczo - turystycznej w szkole.
5. Opracowanie programu imprez wiosennych.
6. Wieczornice o tematyce krajoznawczo - turystycznej.
7. Spotkania z interesującymi osobami.
8. Konkurs wiedzy o regionie i o PTSM.
9. Konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy).
10. Popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego.
11. Rozpoczęcie teoretycznego szkolenia grupy młodzieży na uprawnienia "Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych".
12. Opłacanie składek członkowskich.
13. Pomoc w promocji wycieczek wiosennych i letniego wypoczynku.

OKRES WIOSENNY

1. Organizacja imprez turystycznych, fot. W.Czado
wycieczek dydaktycznych m.in. w ramach BT "JUNIOR"
oraz wycieczek sobotnio - niedzielnych.
2. Szkolenie młodzieżowego aktywu Koła PTSM 9podczas imprezy).
3. Propagowanie zdobywania odznaki "Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych".
4. Przegląd sprzętu schroniska, w celu oceny stanu przygotowania do sezonu.
5. Uzupełnienie ekspozycji krajoznawczej schroniska oraz informacji o obiektach godnych zwiedzenia w mieście i okolicach schroniska.
6. Udział w imprezach wojewódzkich i centralnych.
7. Popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego.
8. Kontynuowanie szkolenia na uprawnienia "Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych".
9. Konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy).
10. Przygotowanie do wypoczynku letniego oraz pomoc w promocji.

OKRES LETNI

1. Udział w obozie i realizacjafot. W.Czado
praktycznego programu szkolenia "Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych", prowadzenie kroniki obozu.
2. Konkurs fotograficzny " Z wakacyjnej włóczęgi ".
3. Współpraca z kierownikiem schroniska w zakresie przyjmowania turystów, udzielania informacji i porad odnośnie walorów krajoznawczych okolic, turystyczne dyżury w ramach centrum informacji turystyczno - krajoznawczej.
4. Udział w wojewódzkich i centralnych imprezach PTSM.
5. Popularyzowanie ochrony środowiska naturalnego.
6. Udział w letniej akcji wypoczynkowej młodzieży organizowanej przez BT "JUNIOR".