Schronisko

    


Jak zostać
członkiem?

Jak założyć
koło?

Jak planować
pracę?

Strony Szkolnych
Kół PTSM
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
 

Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.
Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych.
Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

 • KARTA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO KOŁA PTSM ---> [kliknij]

 • karta informacyjna o SK PTSM ---> [kliknij]

Zasady rozprowadzania przez SK PTSM znaczków i legitymacji: 

 • uchwała ZO PTSM  ---> [kliknij]

 • rozliczenie ilościowe znaczków ---> [kliknij]

 • druk sprawozdania finansowego ---> [kliknij]

 • wykaz sprzedaży Junior ---> [kliknij]

 • wykaz sprzedaży Senior ---> [kliknij]

 • pismo o przekazanie do rozprowadzania przez Koło PTSM
      znaczków i legitymacji
   ---> [kliknij]