Schronisko

    


Jak zostać
członkiem?

Jak założyć
koło?

Jak planować
pracę?

Strony Szkolnych
Kół PTSM
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
 

 Członkiem Szkolnego Koła PTSM
może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką 
i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły.
Wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.


POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
[kliknij]


Wysokości opłat członkowskich w PTSM 

 

LEGITYMACJA PTSM

Plastikowa

1. Dla Juniorów

Wpisowe

Składka roczna

Składka roczna

a) młodzież szkolna oraz opiekunowie SK PTSM

7,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

b) młodzież akademicka do 26 lat

11,00 zł

9,00 zł

20,00 zł

2. Dla Seniorów

   

 

a) nauczyciele czynni 
i emerytowani

10,00 zł

7,00 zł

40,00 zł

b) inne osoby

18,00 zł

12,00 zł

40,00 zł

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA PTSM
Aplikacja na leg. plastikową tutaj
Szczegółowe informacje na temat karty znajdziesz  tutaj