Schronisko

    

Bóbrka
Dukla
Górzanka
Jabłonki
Kalnica
Wetlina
Wszystkie
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności

 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Górzance 
38-613 Wołkowyja

Schronisko całoroczne
Telefon kom. 962 168 533   Ilość miejsc 50
Rozkład pokoi - 1 x 4 , 1 x 6 , 1 x 8 , 2 x 16 
PKS - 200 m               Sklep - 50 m
Restauracja - 3 km      Apteka, Ośr. zdrowia - 7 km
KATEGORIA II

Schronisko w budynku poszkolnym
łazienki z ciepłą wodą
kuchnia samoobsługowa, lodówka
świetlica, teren do gier i rekreacji , ognisko

 
Rys geograficzno - historyczny

Górzanka leży w wąskiej dolinie nad Schronisko w Górzance fot. W.Czado
potokiem Wołkowyjka. W otoczeniu wsi wznoszą się strome zbocza gór: Markowska (748), Wierchy (653)i wydłużony masyw Korbani ( 894 ).
Nazwa wsi zmieniała się wielokrotnie: Volkovyka Parva, Wilkowylka, Gorzanka. Górzanka, jak większość wsi w tym terenie była lokowana przez Balów na prawie wołoskim. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1480 r i zawiera nazwę Volkovyka Parva. Wieś musiała istnieć znacznie wcześniej, gdyż w 1838 roku była tu cerkiew. Od 1523 r używa się nazwy Gorzanka. Prawdopodobnie około 1598 r był tu dwór i folwark gdyż zapiski mówią o kniaziu z Gorzanki. Wiek XVI to okres rozwoju wsi. Powstaje młyn i urząd sołtysa. W tym okresie często wymienia się też sąsiednią Wolę Górzańską, która jednak od początku była samodzielną wsią graniczącą bezpośrednio z Górzanką. W późniejszym okresie, przypuszczalnie po najazdach tatarskich 
i klęskach morowego powietrza, wieś traci na znaczeniu. W 1921 r. w Górzance było ok. 60 domów i ok. 370 mieszkańców, w tym : 290 gr.kat. i 65 rz.kat. Okres II wojny powoduje spustoszenie wsi. Po wojnie wysiedlono ludność ruską. Wywieziono też rodziny polskie, lecz te po pewnym czasie powróciły. Położenie nieco na uboczu i brak dobrej komunikacji sprawia, że Górzanka do dziś pozostaje niewielką górską wsią.

Walory krajoznawcze okolicy

Jezioro Solińskie fot.W. Czado

 

 

- cerkiew z 1835 r. i dzwonnica
- ok. 4 km Bereźnica Wyżna 
- cerkiew z 1830 r.
- sąsiedztwo Jeziora Solińskiego

Propozycje wycieczek

1. Z Wołkowyji dojazd PKS do wsi Terka. Stąd drogą prawym brzegiem Solinki idziemy w kierunku południowym do ujścia rzeki Wetlinka. Po drodze kapliczka na stromym, urwiskowym brzegu (widok). Nieco dalej odchodzi w kierunku zachodnim droga do dawnej wsi Łopienka. Przy skrzyżowaniu - wypalarnia węgla drzewnego. Drogą, a potem ścieżką odchodzącą przy ruinach cerkwi w kierunku pn-zachodnim dochodzimy na przełęcz Hyrcza (706). Stąd gruntową drogą przez dawną wieś Tyskowa do lokalnej drogi i wzdłuż potoku Wołkowyjka do Górzanki. Wycieczka na cały dzień !!

2. Z Górzanki zielonym szlakiem wchodzimy na Wierchy (653). Dalej opuszczając szlak, ścieżką w kierunku pn-zachodnim po ok.1km schodzimy w kierunku zachodnim do wsi Bereźnica Wyżna - cerkiew z 1839 r. Stąd leśną drogą wchodzimy na szczyt Markowskiej (748). Ze szczytu ścieżkami w kierunku południowym przez południowy wierzchołek (699) -widoki - schodzimy do drogi Baligród - Wołkowyja. Stąd przez Wolę Górzańską do Górzanki.

3. Z Górzanki ścieżką udajemy się w kierunku pd - wsch, dochodzimy do szlaku zielonego, którym przez Kamień ( 613 ) idziemy do wsi Bukowiec. Stąd szlakiem dojściowym wchodzimy na szczyt Korbani ( 894 ) - widoki. Wracamy tą samą drogą do Górzanki.