Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- relacja z Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- Podsumowanie Konkursu WSM na szczeblu Oddziału [zdjęcia]
-  Informacja o Konkursie na szczeblu O/PTSM Krosno 
-  Regulamin Konkursu 
-  Zgłoszenie do Konkursu 
-  Kryteria oceny SSM w Konkursie 
-  Sprawozdanie SSM z działalności 
-  Karta informacyjna o SSM 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Iwonicz Zdrój, 08 - 09 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju:
-/ Informacja prasowa z przebiegu eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK
-/ Wyniki końcowe eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK  [zdjęcia]
-/ Wyniki testu wiedzy z zakresu zagadnień krajoznawczych, turystycznych, topograficzcznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i związane z wiedzą o udzielaniu pierwszej pomocy
-/ Protokół konkurencji "Mapowe symulacje"
-/ Protokół "Ocena odznak i uprawnień PTTK"

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- informacja z przebiegu Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 14 - 15 lutego 2014 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

27  wrzesień 2013 r.

Organizatorzy:
• PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne SM w Lesku
przy współudziale finansowym;
- projektu „Alpy Karpatom”
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
- WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Gminy Krosno.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Strony

Subskrybuj PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS