Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- informacja z przebiegu Konkursu - [zdjęcia]
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 27 - 28 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Organizatorzy:
• PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
• Szkolne Koła PTSM przy ZS Budowlanych i ZS Ekonomicznych w Brzozowie
przy współudziale finansowym;
- projektu „Alpy Karpatom”
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- [zdjęcia]
 

Organizatorzy:
• PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne SM w Lesku
przy współudziale finansowym;
- projektu „Alpy Karpatom”
- Gminy Krosno
-  Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania noclegów i wyżywienia dla uczestników XXXVII Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach
- zdjęcia

Szczegółowe informacje dotyczące Giełdy:
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia.
- Informacja z imprezy

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia,
- Informacja z imprezy - [zdjęcia]

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- relacja z Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- Podsumowanie Konkursu WSM na szczeblu Oddziału [zdjęcia]
-  Informacja o Konkursie na szczeblu O/PTSM Krosno 
-  Regulamin Konkursu 
-  Zgłoszenie do Konkursu 
-  Kryteria oceny SSM w Konkursie 
-  Sprawozdanie SSM z działalności 
-  Karta informacyjna o SSM 

Strony

Subskrybuj PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS